Co je dětská jóga

Kdo zná jógu, určitě může zapochybovat a začít přemýšlet o tom, jak může děti bavit něco tak pomalého, výdrže v pozicích a neustálé soustředění. Ale nenechte se odradit, mnohé jógové pozice jsou pro děti naprosto přirozené a v podstatě denně používané. Jen se občas podívejte, v jakých polohách spí nebo odpočívají, jak rádi lezou po čtyřech a hrají si na různá zvířátka, jak mají rádi bublifuk a nekonečné foukání aby byly další a další bubliny.

A právě dětské bezprostřednosti, spontánnosti a hravosti využíváme v hodinách dětské jógy. Jednoduché jógové pozice učíme děti pomocí říkanek, písniček a pohádek, kdy nám pomůže i jejich nekonečná fantazie. V našich lekcích si s dětmi zazpíváme, pomocí oblíbených hudebních nástrojů děti cvičí cit pro rytmus a samozřejmě nechybí ani běhání a dovádění při písničkách. Kromě toho děti poznávají nové kamarády, musí se naučit řešit nové situace, vyrovnávat se s novými pocity.

Jednou z hlavních zásad a pozitiv je vytvoření nesoutěžního prostředí.

Dětská jóga je speciálně upravená, proto se značně liší od jógy pro dospělé. Liší se výběr cviků, prováděná dynamika a celková atmosféra, lekce musí být zábavná a hravá. Cvičením jógy se děti učí poznávat lépe své tělo a uvědomovat si jeho jednotlivé části. Dětská jóga má dokonce i vliv na lepší spánek, soustředění, rozvoji fantazie a učí úctě k sobě samému, ale i k okolí.Lekce jógy jsou vedeny zábavnou a hravou formou.

Přijďte vyzkoušet s dětmi jógu a uvidíte, že se stane vaší společnou hrou a radostí. Těší se na vás teta Jitka.

Jógahrátky s batolátky

Pro děti 1 roku, které chodí – 2,5 roku

Na co se můžete v jógahrátkách těšit? Cílem dětské jógy není naučit děti všechny pozice a trénovat výdrž v nich, ale jde o uvědomění si sama sebe, naučit se vnímat kdy je tělo uvolněné, správnému dýchání, trénování rovnováhy a vnímání rytmu. Dětská jóga pro nejmenší děti procvičuje různé cviky protahovací a balanční s pomocí maminky, jde o vzájemné naladění maminky a dítěte na společnou aktivitu. Pomalejší části střídají živější cvičení podkreslené písničkami. Ve cvičení trénujeme vnímání rytmu k čemuž využíváme u dětí oblíbené hudební nástroje.

Nejsnadnější a pro děti přirozené pozice s dětmi cvičíme pomocí říkanek a písniček. Maminky s dětmi si na závěr vyzkouší krátkou relaxaci, přizpůsobenou věku dětí, vybarví si mandalu a vytáhnou myšlenku na další dny. Našim přáním je aby se jóga stala maminkám novou inspirací a motivací jak s dětmi trávit společné chvíle. Lekce trvají 45 minut.

Dětská jóga rozvíjí tvořivost, představivost, soustředění a pomáhá k sebepoznání.

Malí jogínci a plyšoví kamarádi

Pro děti 2 – 4 roky

Na co se můžete v jogínkách těšit? Děti na nové podněty a kamarády a maminky na inspiraci a nové nápady jak si s dětmi hravě zdravě zacvičit. Pomocí říkanek a písniček a hraním na zvířátka nacvičujeme jednotlivé pozice a krátké sestavy. Nejde ovšem o nějaké výdrže, ale především o balanční a protahovací cviky a správné dýchání, zatím ještě s pomocí maminky. Lekce jsou přizpůsobovány vývoji dětí a jsou vedeny hravou formou.

Pomalu přecházíme od balančních cviků k nejlehčím pozicím. Do jednotlivých pozic děti přivede říkanka nebo pohádka nebo jen přirozené pohyby zvířátek. Mezi ty nejzákladnější pozice, které s dětmi začínáme nacvičovat, patří strom, motýlek, pes, kočka, střecha, ježek, pozice dítěte.

Důležitá v našem cvičení je motivace dětí. V lekcích nechybí ani prostor pro běhání a hry, aby děti svou energii využili na správném místě. Další částí lekcí jsou muzikohrátky s různými hudebními nástroji a na závěr si děti užijí i výtvarné činnosti.

Dětská jóga rozvíjí tvořivost, představivost, soustředění a pomáhá k sebepoznání. Maminky s dětmi si na konci vyzkouší relaxaci, která je přizpůsobena dětem. Lekce trvá 45 minut.

„Podívejte na nožičky,
jsou tam paty, taky špičky.
Na špičce jak kytičky
rostou malé prstíčky.“
(Pohyb s říkadly, Z. Pospíšilová, P. Poláčková)

Jogínci a kouzelná víla

Jogínci – 4-10 let

Jogínci je cvičení dětské jógy pro děti bez rodičů. Lekce mají pravidelný sled, aby děti věděly co je čeká. Začínáme vítacím rituálem a společným rozdýcháním. Hlavní část lekce je příběh, který děti prožijí – nebo spíše procvičí a učí se tak přirozeně jednotlivé pozice. Pomalejší části střídají hry, soutěže, honičky, atp. Během našich lekcí jde především o vnímání těžiště těla – balanční a protahovací cviky – a správné dýchání, což je jeden ze základních předpokladů pevného zdraví, proto se dýcháním jóga pozorně a dopodrobna zabývá. Důležitá v našem cvičení je motivace dětí. Využíváme oblíbené hudební nástroje, motivaci hlasem, příkladem, hrou, melodií či říkankou, obrázkem nebo hračkou a vlastními výrobky dětí.

Děti čeká nakonec krátká relaxace, aby si děti uvědomily rozdíl mezi napětím a uvolněním a samy se naučily uvolnit, když potřebují. A během relaxace možná přijde kouzelná víla a odmění děti za to, jak krásně cvičily.Lekce trvají 45 minut

„Jednou brzy z rána
ozvala se rána.
Byla to jen chvilička,
slunce spadlo z nebíčka.
Já to jen tak nenechám,
na nebe ho zpátky dám.“
(Pohyb s říkadly, Z. Pospíšilová, P. Poláčková)

Kdy a kde cvičíme

Cvičení probíhá v Orlovně v Husovicích, Vranovská 93.
Lekce probíhají v menší tělocvičně.

    • pondělí 16:00 – 16:45 Jogínci od 3 do 5 let
    • pondělí 17:00 – 17:45 Jogínci od 6 do 12 let

Hledáme lektorku

Ceník jógy pro děti v Brně v Husovicích

  • Kurz jógy: od září 2023 zatím neprobíhá
  • Zkušební lekce/ Jednotlivá lekce: 250,- Kč

Sledujte naše akce zkušebních lekcí zdarma a vyzkoušejte si tak s dětmi novou aktivitu. Tuto akci mohou využít pouze noví jogínci. Lekce cvičení probíhají na Vranovské 93 v Husovicích v Orlovně. Cvičíme s dětmi od 1 roku do 12 let.

Jak se přihlásit?

Zkušební lekci si můžete domluvit buď telefonicky na 603 889 792 nebo napište na info(zavináč)ciperove.com. Pro rezervaci je třeba nahlásit jméno dítěte, datum narození, telefonní kontakt a email na rodiče.
Využít můžete online přihlašování na www.ciperove.isportsystem.cz

Kurz: pravidelné chození ve stejný den a stejný čas v uvedeném termínu za zvýhodněnou cenu. Do kurzu se můžete přidat i během pololetí.

Jednotlivá lekce: možnost cvičení si vyzkoušet nebo chodit jen když máte čas, nezaručujeme místo, je třeba si předem domluvit, zda je volno, aby s vámi lektorka počítala.

ROZVRH ZDE
Provozní řád – dětská jóga

Cvičení rodičů s dětmi i dětská jóga probíhá v tělocvičnách Orlovny v Husovicích na Vranovské 93, Brno.

Jak se přihlásit?
Zkušební lekci nebo kurz si můžete rezervovat on-line na www.ciperove.isportsystem.cz nebo se domluvit buď telefonicky na 601 308 738 nebo napište na info(zavináč)ciperove.com. Pro rezervaci je třeba nahlásit jméno dítěte, datum narození, telefonní kontakt a email na rodiče. Kurzovné třeba uhradit vždy před zahájením kurzu. Do kurzu se lze přidat i v průběhu pololetí, pak je platba třeba před první navštívenou lekcí . Zájemci o platbu na fakturu, můžete nám zaslat objednávku na e-mail. Počet lekcí se mění podle aktuálních svátků.

Zaplacené kurzovné, lze vrátit v plné výši pouze tehdy, bude-li o vrácení požádáno do 7 dnů před zahájením první lekce.

Po zahájení kurzu se peníze nevracejí, ani nepřevádějí do dalších kurzů, a to ani v případě nemoci, dovolené atd… .

Jak se omluvit?

Omluvit své dítě z lekce můžete zde. Omlouvat se tímto způsobem můžete i v neděli. Chcete-li si své omluvené lekce nahradit, je nutné, aby jste se omlouvali vždy dopředu, nejpozději však večer před tím, než máte lekci! Čím dříve nám dáte vědět, že se nemůžete zúčastnit, tím lépe pro rodiče, kteří shánějí náhradu.

Řádně omluvené lekce lze po domluvě nahradit souběžně se zaplaceným kurzem.

Náhrady je třeba vyčerpat do konce uhrazeného pololetí , nepřevádějí se do dalšího poletí.

Tzn., že když si chcete vybrat náhradu lekcí, ze kterých jste se řádně dopředu omluvili, musíte přijít 2x v týdnu na cvičení. Jednou na svou pravidelnou lekci a jednou na náhradní hodinu.

Není-li dítě večer před lekcí zrovna v dobrém zdravotním stavu, je lepší se hned omluvit a nečekat až do rána, jestli se jeho stav zlepší. Jestliže se řádně omluví a dítěti bude ráno dobře, mohou nám zavolat. V případě, že si lekci nevzal nikdo z náhradníků, mohou přijít.

Navštěvujte prosím kurzy pouze v dobrém zdravotním stavu vás i vašeho dítěte a buďte tak ohleduplní k ostatním dětem a rodičům, ale i k lektorovi.

Chcete-li pokračovat ve cvičení i v dalším pololetí poté, co vám skončí zaplacený kurz, je nutné, aby jste se nahlásili a zaplatili vždy dopředu, ještě než kurz skončí a to v předposlední lekci.

Během týdne, kdy probíhají poslední lekce kurzu, probíhá současně zápis nových zájemců o cvičení. V tomto týdnu již nemůžeme zaručit, že rodičům bude rezervován další kurz v termínu, ve kterém chodili doposud, aniž by v předposlední lekci potvrdili, že chtějí pokračovat. Proto si rodiče musí své místo rezervovat a zaplatit včas. Nejpozději 14 dní před koncem pololetí.

Chcete-li pokračovat ve cvičení i v dalším navazujícím kurzu, ale z nějakých důvodů vám termín, ve kterém jste momentálně chodili cvičit, nevyhovuje, můžete si domluvit přesun na jiný pro dítě lepší termín.

První 2 – 4 lekce mohou být poznamenány adaptací dítěte na nové prostředí, děti mohou být plačtivé, nesoustředěné, hůře spolupracují. Je nutné s dětmi pracovat trpělivě a klidně. Rovněž je důležité, dostavovat se na lekce včas. Klid má vliv na lepší spolupráci dětí při výcviku.