Ve vodě v pohodě

Plavání a cvičení ve vodě vnímáme jako vhodnou celoživotně prospěšnou pohybovou aktivitu. Pomáhají nám k tomu specifické vlastnosti vodního prostředí a charakter pohybu v něm.

Cvičení ve vodě nám pomáhá zahánět pocity rozpačitosti či ostychu, voda nás nejen osvěží, ale nabije pozitivní energií.

Vodního náčiní se využívá k udržení stability, rovnováhy a vzpřímeného držení těla a je to tedy zároveň velmi efektivní způsob rehabilitačního a poúrazového cvičení. Stejně jako ostatní aqua fitness aktivity, i naše zdravotní cvičení ve vodě má sice svá specifika, ale zároveň všechny pozitivní stránky cvičení ve vodě, tedy šetří klouby a má rehabilitační účinky, proto je ideálním cvičením právě pro seniory či osoby s nadváhou.

Cvičíme v dětském bazénu s teplotou vody 30 °C a hloubkou 140 cm. Při cvičení používáme speciální nadlehčovací a další pomůcky.

Aqua fitness považujeme za vhodnou aktivitu vyvolávající žádoucí adaptační změny v organismu ve smyslu očekávaných pozitivních efektů:

  • v adaptaci srdečně-cévního systému – např. zpomalení klidové srdeční činnosti, účinnější využití kyslíku v pracujících svalech, snížení systolického tlaku, či prevence infarktu myokardu a mozkové mrtvice
  • v činnosti dýchacího systému – zvýšení plicní kapacity, úprava rytmu, hloubky a frekvence dýchání 30
  • působením na hybný systém – v závislosti na věku udržení nebo zvýšení svalové zdatnosti, udržení fyziologické kloubní pohyblivosti, prevence osteoporózy, prevence vzniku diabetu
  • kultivací pohybového projevu – zvládnutí specifických dovedností, rozvoj prostorové orientace, rovnováhy
  • působením na psychosomatiku – zvýšení odolnosti, podpora dostatečné imunitní reakce, snížení pocitů úzkosti, depresí, redukce únavy, zvýšení sebedůvěry… (Čechovská, 2003)